Zajęcia rewalidacyjne

Prowadząca: mgr Aleksandra Nejman, mgr Daria Sołtys, mgr Sylwia Szweda

czwartek: 11.00-15.00

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną dostosowane do określonych niepełnosprawności.

            Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają dziecku  z orzeczeniem jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu.

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to: 

  • maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone
  • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych
  • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie
  • stymulowanie rozwoju

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.