Rehabilitacja ruchowa

Prowadząca: fizjoterapeuta Dorota Lubawy

Hipoterapia

           Rehabilitacja ruchowa w przedszkolu to szereg oddziaływań stymulacyjnych, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych. Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniami OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wpływają również na ogólną poprawę rozwoju umysłowego dziecka.

            Podczas pierwszych zajęć fizjoterapeuta dokonuje m.in. oceny napięcia mięśniowego, postawę ciała. Sprawdza również sprawność rąk (motoryka mała), koordynację wzrokowo- słuchowo-ruchową oraz orientacje w schemacie ciała w przestrzeni.

            Podczas zajęć wprowadzane są elementy różnych metod  i programów wspierających dzieci m.in.: motoda Ruchu Rozwijającego W. Sherbone, elementy metody NDT Bobath, metoda integracji odruchów ustno-twarzowych według S. Masgutowej, elementy integracji sensorycznej, masaż klasyczny, ćwiczenia czynne, ćwiczenia bierne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

            Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupie dwuosobowej na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji ruchowej przez technika fizjoterapeutę.

            Rehabilitacja ruchowa w naszym przedszkolu prowadzona jest w specjalnie przygotowanej sali z bogatym wyposażeniem m.in. materace, piłki, walce, maglownica, równoważnie, huśtawki, deskorolki, trampolina, tablica do ćwiczeń manualnych z oporem, ćwiczenia manualne: zabawy piaskiem kinetycznym, piankoliną, układanie klocków itp. ćwiczenia z DYWANEM INTERAKTYWNYM i wiele innych.

  Na zajęcia  z rehabilitacji ruchowej dzieci uczęszczają dwa razy w tygodniu po 30 minut lub według potrzeb.