Zajęcia psychologiczne

Prowadząca: mgr Patrycja Gaszkowska-Grzeszczak
poniedziałek: 8.00-12.30
wtorek: 11.30-13.00
środa: 12.00-15.00

ROLA I ZADANIA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLU

Psycholog przedszkolny otacza opieką psychologiczną wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Współpracując z nauczycielami nadzoruje i wspiera prawidłowy przebieg rozwoju przedszkolaków, dba o jego wszechstronność, stymuluje oraz buduje zasoby pozwalające na poruszanie się w złożonej i zróżnicowanej rzeczywistości. To niezwykle ważne, ponieważ okres przedszkolny jest dla dziecka czasem intensywnych zmian, a sam rozwój przebiega wówczas bardzo dynamicznie.

Psycholog prowadzi zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a także zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze terapeutycznym w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

Zajęcia prowadzone przez psychologa wspierają przede wszystkim:

– rozwój społeczny,
– rozwój emocjonalny,
– rozwój intelektualny.

Podczas zajęć psychologicznych dzieci uczą się m.in. akceptowania zasad życia społecznego i rozwiązywania konfliktów oraz umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych. Ponadto rozwijają umiejętność rozpoznawania i akceptowania emocji, radzenia sobie z nimi oraz wyrażania ich we właściwy sposób. Rozwijają także logiczne myślenie i zdolności percepcyjne, ćwiczą umiejętność koncentrowania uwagi i pamięć.

Psycholog przedszkolny służy pomocą i wsparciem także rodzicom. Warto zgłaszać się do niego w sytuacji, gdy dziecko przejawia problemy w sferze, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej czy komunikacyjnej, gdy występują trudności wychowawcze, zachowania agresywne, lęki lub też kryzysy w relacjach rodzinnych. Poza tym warto pamiętać, że z psychologiem rozmawiać można nie tylko o problemach dziecka, ale także o jego zdolnościach.

Najważniejsze jednak, aby nie czekać, aż trudna sytuacja sama ulegnie poprawie. Im wcześniej zostaną podjęte odpowiednie działania, tym lepsze efekty można uzyskać!