Hipoterapia

30.10.2019r. Zajęcia otwarte z rodzicami

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4 września odbył się pierwszy wyjazd do Ośrodka Rekreacji Konnej „ Pod Aniołami” w Bydgoszczy na zajęcia hipoterapeutyczne. Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Polega na stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez jazdę konną. Na te zajęcia zakwalifikowane są dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, które posiadają zaświadczenie lekarskie pozwalające na ich  udział w terapii. Pierwsze zajęcia dotyczyły zapoznania się z koniem, przełamaniem strachu przez zwierzęciem. Mimo początkowych lęków dzieci chętnie wsiadały na konia, a po zajęciu nie chciały z niego zejść. Radość i uśmiech na twarzy towarzyszył im do końca pobytu w ośrodku.  Wszyscy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wrócili do domu wiedząc, że za tydzień tam wrócą. Zajęcia hipoterapeutyczne będą odbywać się  w każdą środę przez cały rok szkolny .