Motylki

„Światowy Dzień Kropki” w naszej grupie

„Cała Polska czyta dzieciom” – mama Wiktora. Dziękujemy

Godziny pracy zdalnej wychowawców, do kontaktu z Rodzicami
motylki–321@wp.pl

Sylwia Szweda
Poniedziałek 10.00- 12.00
Wtorek 10.00- 15.00
Środa 8.00- 13.00
Czwartek 8.00- 13.00

Hania Tucholska
Poniedziałek 10.00- 15.00
Wtorek 10.00- 15.00
Środa 8.00- 13.00
Czwartek 8.00- 13.00
Piątek 8.00 -10.00

Justyna Kurkiewicz
Poniedziałek 10.00- 15.00
Piątek 8.00-10.00

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
MAJ 2020 GRUPA: „MOTYLKI”

TEMAT KOMPLEKSOWY:WIOSNA WOKÓŁ NAS”

Tydzień pierwszy – „Moja miejscowość, mój region”
Tydzień drugi –„Moja ojczyzna”
Tydzień trzeci –„Łąka w maju”
Tydzień czwarty – „Święto rodziców”

CEL KOMPLEKSOWY: wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach zorganizowanych przez nauczyciela przy współpracy z rodzicami.

Dziecko:

OBSZAR SPOŁECZNY:  obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe, przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi wyraża szacunek wobec innych osób, szacunek do ojczyzny, życzliwość wobec innych osób- obowiązkowość, przyjaźń i radość.

OBSZAR EMOCJONALNY: wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia, rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.

OBSZAR POZNAWCZY: wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, odpowiada na pytania, układa historyjki obrazkowe.

OBSZAR FIZYCZNY: uczestniczy w zabawach ruchowych, rozwija sprawność fizyczną, porusza się rytmicznie przy muzyce, inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystujączabawki, wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz.

OPRACOWAŁA:  Hanna Tucholska

Tygodniowy plan pracy dla grupy Motylki od 18.05.2020 do 22.05.2020

Temat: Łąka w maju

Poniedziałek – 18.05.2020

1.Mowa: Rozwiązywanie zagadek Bożeny Formy „Mieszkańcy łąki”

Wiosną i latem się pojawia,
kiedy ranek nastaje
jej kropelki są na kwiatach,
listkach i na trawie. (rosa)

Na niebie jej barwy
pięknie się mienią,
jak most ogromny
łączy niebo z ziemią. (tęcza)

Błyszczący na jej plecach
płaszczyk czerwony,
czarnymi kropkami
pięknie ozdobiony. (biedronka)

Ma barwne skrzydła,
fruwa nad łąką
i bardzo lubi,
gdy świeci słonko. (motyl)

Jak się ten owad nazywa?
Przez cały dzień pracuje.
Na plecach nosi ciężary,
kopiec wielki buduje. (mrówka)

Rozciąga policzki
Jak woreczki małe.
Zimowe zapasy
Przenosi w nich całe.
Na czas mroźnej zimy,
gromadzi je w norze.
Ma miłe futerko,
znacie go może? (chomik)

2.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych:
Oliwia Klimke- prawa, lewa

Inne działania:
Piosenki i zabawy ruchowe  

Wtorek- 19.05.2020

1.Plastyka:  Wykonanie biedronek– technika dowolna (poniżej kilka przykładowych prac)

2.Muzyka: Rodzinne słuchanie i nauka piosenki „Bąki z łąki”

Inne działania:
Wspólne czytanie bajek wybranych przez dzieci

Środa- 20.05.2020

1.Mowa: Wiersz Zbigniewa Baryły „Wiosenna łąka”

Wiosenna łąka w promieniach słońca
cała zielona jest i kwitnąca.
Pszczoły, motyle nad nią fruwają,
A w trawie świerszcze koncerty grają.

Rosną na łące białe stokrotki,
wierzby nad rzeką pokryły kotki.
Żaby rechoczą, śpiewają ptaki,
do gniazd piskląt znoszą robaki.

Żółte kaczeńce na łące kwitną,
niebo ma barwę jasnobłękitną.
Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują,
zbierają nektar, miód produkują.

Słoneczko grzeje, stopniałe śniegi,
na noskach dzieci są pierwsze piegi.
Cieszą się dzieci i ziemia cała,
że wiosna do nas już zawitała.

Odpowiedz całym zdaniem na pytania

 1. Kto fruwa nad łąką?
 2. Co rośnie na łące?
 3. Co robią pszczoły?
 4. Co jest na noskach dzieci?
 5. Kto do nas zawitał?

2.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych:
Oliwia Klimke- prawa, lewa

Inne działania:
Wycieczka na łąkę:
-obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku
-swobodne wypowiedz na temat wrażeń z wycieczki
-rysowanie łąki na zielonych kartkach (pastele, farby, kreda)

Czwartek- 21.05.2020

1.Muzyka: Rodzinne słuchanie i nauka piosenki „Bąki z łąki”
2.Matematyka: Zabawy z matematycznym zoo

1. Co nie pasuje?
2.Cięższe, lżejsze
3. Układamy wzór

Inne działania:
Czynności samoobsługowe: dziecko samodzielnie zakłada kurtkę i obuwie przed wyjściem na dwór.

Piątek-22.05.2020

1.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych:
Oliwia Klimke- prawa, lewa

2.Plastyka

Pokoloruj według kodu

Inne działania:
Zabiegi higieniczne: dziecko samo myje zęby po posiłku

Propozycje ciekawych stron www:

Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna

1. Rozwijanie sfery społeczno- emocjonalnej
 – gra w gry planszowe

2. Rozwijanie funkcji ruchowej- motoryka mała:
– montowanie konstrukcji z klocków

3. Rozwijanie funkcji ruchowej- motoryka duża:
– zabawa z piłką-rzucanie i łapanie piłki
– zabawa z elementem równowagi- na podłodze rozkładamy skakankę , linkę, sznurek, dziecko stara się przejść po niej stopa za stopą.

ZADANIA STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA:

 1. Na rowerze przez labirynt – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Miejsce:

 • Na zewnątrz.

Rekwizyty:

 • kreda.
 • rowerek.

Sposób zabawy:

 • Narysuj kredą na ziemi ścieżkę z zakrętami.
 • Zadaniem dziecka jest jazda rowerkiem po narysowanej drodze.
 • Co jakiś czas zwiększaj trudność, dodając coraz więcej ostrych zakrętów.
 • Aby jeszcze bardziej zwiększyć trudność, narysuj Strzałki zamiast linii.

Cel:

 • Planowanie motoryczne (ruch) –To duże wyzwanie dla ciała i umysłu, ponieważ wymaga myślenia o tym, kiedy i w jaki sposób kierować rowerkiem, żeby nie wyjechać poza narysowane linie.
 • Wzmacnianie – podczas tej zabawy zostają wzmacniane obszar miednicy i nogi.
 • Skupienie wzroku – aby nie zjechać z drogi, dziecko musi skupić wzrok.
 • Zmysł równowagi – zabawa pobudza zmysł równowagi ponieważ stopy dziecka znajdują się nad podłożem, a ponadto są w ruchu.
 • Integracja zmysłów wzroku i równowagi – ponieważ podczas ruchu dziecko musi się skupić na narysowanej ścieżce, aktywność ta wspomaga integrację zmysłów równowagi i wzroku
 • „Zabawa badawcza” – Wysyp i nasyp

Cele:

 • Koordynacja oko – ręka.
 • Mała motoryka.
 • Symulacja dotykowa i proprioceptywna.
 • Oczekiwanie na swoją kolej.

Potrzebne przedmioty:

 • Pocięte słomki i butelka po wodzie mineralnej.
 • Żetony i kubeczek po jogurcie.

Przygotowanie:

Jeżeli bawicie się kubeczkiem po jogurcie, usuń folię aluminiową, żeby do środka zmieścił się żeton. Jeżeli zdecydowałeś się użyć butelki, zdejmij nakrętkę lub wytnij w niej otwór.

Jak się bawić

W zabawie może uczestniczyć dwoje dzieci lub dziecko i dorosły. Jedna osoba wręcza drugiej pocięte słomki lub żetony, które należy przecisnąć przez otwór w butelce lub kubeczku po jogurcie. Kiedy dziecko pomyślnie wykona zadanie, będzie słychać satysfakcjonujący głuchy odgłos.

Odmiany

 1. Postaw przed dzieckiem oba rodzaje pojemników. Niech zdecyduje, gdzie pasuje przedmiot, który wręczy mu towarzysz zabawy.
 2. Niech dziecko wykonuje to ćwiczenie z zasłoniętymi oczami.

Czego dziecko się uczy

 • Ćwiczą małą motorykę na podstawowym poziomie (chwytanie przedmiotu przy użyciu kciuka i palca wskazującego) oraz koordynację oko – ręka (wkładanie przedmiotu do otworu).

Modyfikacje

 • Jeżeli dziecko nie jest gotowe do ćwiczeń związanych z małą motoryką, uprość zabawę. Otwórz pojemniki i pozwól mu je swobodnie napełniać i opróżniać
 • Inne działania:
 • Rozwijanie umiejętności z zakresu samoobsługi – poprawne posługiwanie się przedmiotami do utrzymania higieny osobistej
 • Kontakt emocjonalny – wzmacnianie poczucia „ja”- pochwały słowne
 •  Bajkoterapia: Katarzyna Szestak „Szary domek” oraz bajka „W głowie się nie mieści”

Przyjemnej zabawy
Trzymajcie się cieplutko
Sylwia Szweda

Tygodniowy plan pracy dla grupy Motylki od 11.05.2020 do 15.05.2020

Temat: Moja ojczyzna

Poniedziałek – 11.05.2020

1.Mowa: Oglądanie filmiku edukacyjnego „Symbole narodowe”

Odpowiedz pełnym zdaniem na pytania dotyczące obejrzanego filmu.

 1. O czym był film?
 2. W jakim kraju żyjemy?
 3. Jakie zostały wymienione 3 symbole?
 4. Kiedy wywieszamy Flagę Polski?

2.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Zabawy i ćwiczenia ze świeżakami

Inne działania:
Składanie w całość pociętych obrazków

Wtorek- 12.05.2020

1.Plastyka:  Wykonanie małej mapy polski– technika dowolna
2.Muzyka: Rodzinne słuchanie i nauka piosenki „Jestem Polakiem”

Inne działania:
Wspólne czytanie bajek wybranych przez dzieci

Środa- 13.05.2020

1.Mowa: Słuchanie wiersza „ Symbole Narodowe”

Każde państwo i duże i małe, jak zapewnie wiecie,
ma trzy symbole dobrze znane w świecie.
My, Polacy nasze symbole bardzo dobrze znamy,
i  teraz po kolei je wszystkie wymieniamy.
Hymn państwowy, godło Polski i ojczysta flaga-
Na nich skupi się w tym wierszu cała uwaga.
Kiedy obchodzimy narodowe święta,
powiewa na wietrze flaga rozwinięta.
Każde polskie dziecko doskonale ją zna,
i wie, że flaga Polski dwa kolory ma.
Na dole kolor czerwony, a na górze biały,
te kolory nadzieję żołnierzom dawały,
kiedy w odległych czasach walczyły wojska,
 o to, aby wolna mogła być Polska.
Wie też każdy Polak i duży i mały,
że naszym godłem jest orzeł biały.
Skrzydła szeroko ma rozłożone,
na tle czerwonym, w złotej koronie.
Możemy zobaczyć ten symbol wszędzie-
w przedszkolu, szkole i każdym urzędzie.
A jeśli kiedyś zapytasz się tak-
dlaczego naszym godłem jest ten biały ptak?
To posłuchaj legendy starej o braciach trzech,
których imiona brzmiały: Lech, Rus i Czech.
Oni po całym świecie wędrowali
i miejsca dla siebie wciąż szukali.
Pewnego dnia na polanie ujrzeli dąb wspaniały,
wśród gałęzi gniazdo miał orzeł biały.
Lech zdecydował, że tu pozostanie
i osadę Gnieznem zwaną założył na polanie.
A przepiękny orzeł, ten wielki, biały ptak
został wybrany jako godło i nasz polski znak.
Hymn narodowy to pieśń powagi,
Jej słowa od zawsze dodają Polakom odwagi.
Bo Mazurek Dąbrowskiego żołnierze śpiewali,
Gdy walczyli o nasz kraj i wolność zdobywali.
kiedy hymn państwowy śpiewamy,
To swoją postawą szacunek wyrażamy.
Te symbole narodowe są pełne powagi,
każdemu Polakowi dodają wiary i odwagi.
Wszyscy od dzieciństwa już je dobrze znamy
i całym sercem nasz kraj- Polskę kochamy!
Bo każdy przecież przyzna- piękna jest nasza Ojczyzna!

Rozmowa na temat wiersza.

 1. Ile symboli ma każde państwo?
 2. Jakie to symbole?
 3. Ile i jakie kolory ma Flaga Polski?
 4. Co jest naszym godłem?
 5. Czego Polakowi dodają te symbole?

2. Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Zabawy i ćwiczenia ze świeżakami

Inne działania:

 1. Wspólne nakrywanie do stołu
 2. Pokoloruj obrazek

Czwartek- 14.05.2020

1.Muzyka: Rodzinne słuchanie i nauka piosenki „Jestem Polakiem”

2.Matematyka: Zabawy z matematycznym zoo
1. Prawo, lewo
2. Kierunki
3. Nad, pod, obok
4. Położenie

Inne działania:
Wspólne słuchanie i nauka Hymnu Polski

Piątek-15.05.2020

 1. Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Zabawy i ćwiczenia ze świeżakami
 2. Plastyka: Pokoloruj według kodu

Inne działania:
Wspólne wykonanie ulubionego dania

Propozycje ciekawych stron www:

Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna

1. Rozwijanie funkcji poznawczej- wzrokowej:

ZADANIA STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA
11.05.2020- 15.05.2020r.

 1. Labirynty – wytęż wzrok” –  ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

2. Usprawnianie orientacji przestrzennej – określanie położenia poszczególnych przedmiotów w przestrzeni

Ciekawe zabawy matematyczne:
https://www.matzoo.pl/zerowka/skopiuj-wzor_49_349
https://www.matzoo.pl/zerowka/ukladamy-wzor_49_347

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Gość specjalny. Pani Danuta Wojtecka z egzotycznym żółwiem czerwonolicym, Kubusiem.

Zabawy z plasteliną, plastopianką i ciastoliną

Motylki na wystawie grupy Flesz w Rejonowej Bibliotece w Szubinie

Kącik przyrodniczy

Kącik ” zwierzęta egzotyczne”

Motylkowe rozmowy o kosmosie

Sensoryczne zabawy stolikiwe

Motylkowa produkcja śniegu

Wycieczka do Urzędu Miejskiego w Szubinie

Urodziny Adriana

Bal karnawałowy

W walentynkowym wydaniu

Kolorowy tydzień – dzień biały

Zabawy sensoryczne


Motylki w szubińskiej bibliotece


Dzień Babci i Dziadka

Nasze bałwanki


Przy Wigilijnym stole


Spotkanie z Gwiazdorem

Świąteczne spotkanie z rodzicami


Urodzinki Wojtka


Spotkanie ze strażakiem

W piernikowym nastroju ze Szkołą Specjalną

W mikołajkowym nastroju


Owocowy zawrót głowy


Przygotowanie ozdób świątecznych z OHP w Szubinie


Urodzinki Wojtka, Lenki i pani Justyny


Coraz bliżej święta w grupie Motylki

W andrzejkowym klimacie

Światowy Dzień Praw Dziecka


Dzień bez zabawek Ten dzień spędzilismy baaardzo sensorycznie. Były butelki sensoryczne, masaże i zabawy ruchowe.

Urodziny Fabiana


Wizyta policjanta

Nasz kącik patriotyczny


Urodziny Piotrusia

Mama Miłosza czyta….

Zabawy muzyczne z KOLORPIANO

Zabawy konstrukcyjne w grupie Motylki

Święto Wszystkich Świętych

Kinoteatr „Adria” Bydgoszcz

Dzień postaci z bajek

Jesienny spacer

Spotkanie z alpaką

Serdecznie dziękujemy Rodzicom naszych MOTYLKÓW za pamięć, życzenia i wspaniały plakat. Jesteście WSPANIALI

Nasz jesienny kącik

Zooterapia w grupie motylki

Wycieczka do szkoły specjalnej w Szubinie

Urodziny Mai

Nasze grzybki

Czytanie bajki przez mamę Igora, p. Koralewicz pt. „Kicia Kocia” w grupie Motylki

Motylki w Szubińskim Domu Kultury

Dzien Chłopaka w grupie Motylki

Śpiewać każdy może

Sprzątanie świata

Dzień kropki u motylków

TO MY

Rok Szkolny 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego

Zajęcia z kodowania

Zajęcia „kolorowa ryżolina – gdzie ukrył się wąż”

Urodzinki Zuzi i Antka

Wizyta u kolegów z Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Dzień bez zabawek w towarzystwie Pani Wiosny


Motylki na warsztatach wielkanocnych w Muzeum Ziemi Szubińskiej

Wyjście do Domu Kultury, oglądanie prac konkursowych

Zabawy z masażerami

Spotkanie ze strażakiem

Zabawy z makaronem

Szachy japońskie

Zajęcia z kodowania

Motylki w bibliotece

Spotkanie z leśniczym

Dzień Babci i Dziadka

Aerobik z panią Agatą Pączek

Wspólne pieczenie pierników z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Gminny Konkurs Recytatorski „Sto lat moja ojczyzno! ” Udział brało dwoje uczniów Filip Kręgowski i Franciszek Ciabach. Filip Kręgowski zajął III miejsce

Dzień postaci z bajek

11 Listopada Święto Niepodległości

Zajęcia gimnastyczne inne- Weronika Scherborne

Jesienne zabawy z matematyką

Zabawy z gazetą

Urodziny Miłoszka