Galeria - Akcja Sprzatania świata

19.09.2019r  przedszkolaki brały udział w ogólnopolskiej akcji „sprzątania świata”. Tegoroczne hasło to „Nie śmiecimy- Sprzątamy- Zmieniamy”.

Tego dnia w przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia  dotyczące segregowania  odpadów komunalnych i recyklingu. Dzieci z zainteresowaniem i chęcią brały udział w zajęciach, które miały na celu podejmowanie wszelkich działań służących dbałości o środowisko, w którym żyjemy.

W akcji brały udział wszystkie grupy przedszkolne wraz ze swoimi nauczycielkami. Przedszkolaki utrwaliły sobie kolory pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady. Główną atrakcją tego dnia było  sprzątanie „ Naszej Ziemi”, nad którym cały czas czuwały nauczycielki, dbając o bezpieczeństwo dzieci. Wszystkie przedszkolaki otrzymały  rękawiczki  i worki na odpady. Dzieci bardzo zaangażowały się w tę akcję  i dokładnie wykonały swoje zadanie.

Koordynatorkami akcji były Wioleta Danielek , Wanda Zygmunt- Król i Beata Elwertowska. W akcji brało udział ok. 90 przedszkolaków. Odpady były zbierane wokół przedszkola, na terenie ogrodu przedszkolnego oraz  na terenach znajdujących się koło Gąsawki. Najwięcej zostało zebranych śmieci szklanych oraz plastikowych.

Akcję przeprowadzono dzięki współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska naszego miasta, który zaopatrzył  przedszkolaki w rękawiczki i worki do segregowania odpadów.