Rok szkolny 2022/2023

——————————————————————————————————-

Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami dnia 7 września 2022
roku (środa) o godz. 16
30 w poszczególnych salach
grup przedszkolnych.