AktualnościRozumienie i wspomaganie rozwoju języka u przedszkolaków

Fajnie jest patrzeć na swojego przedszkolaka, możemy go mierzyć, ważyć. Ale jak można zmierzyć rozwój dziecka w innych obszarach?

czytaj więcej…Bezpieczne
wakacje naszych dzieci

W okresie letnim dzieci rzadziej niż w pozostałych miesiącach uczęszczają do przedszkola. I słusznie, przedszkolaki również potrzebują odpoczynku po wielu miesiącach wczesnego wstawania i uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych.

czytaj więcej…

______________________________________________________________________________

Laureaci konkursu plastycznego ,,Lubię technologię’’

I miejsce: Michalina Burczyk- grupa ,,Wróbelki’’

II miejsce: Michał Grobelski- grupa ,,Wróbelki’’

III miejsce: Wiktor Koralewicz- grupa ,,Motylki’’ oraz Bartłomiej Czaczyk –grupa ,,Biedronki’’.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 r.

 1. Dominiak Wiktoria
 2. Dorosz Bartosz
 3. Grajnert Nikodem
 4. Jasińska Maja
 5. Kacprzak Nadia
 6. Kruszka Antonina
 7. Lubawy Magdalena
 8. Najdowska Amelia
 9. Nazderko Lena
 10. Porzuckowiak Milena
 11. Skalski Marcel
 12. Wiśniewski Franciszek
 13. Wozniak Maja

Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 r.

 1. Ludwig Maria Hanna
 2. Paczkowska Liliana Bianka
 3. Palak Seweryn
 4. Rajman Wiktor

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
§ 11b.  58 [Podawanie na stronach internetowych wyników postępowania rekrutacyjnego; zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I wybranych rodzajów szkół]
1.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

______________________________________________________________________________

Dnia 26.05.2021r. (środa)

w naszym przedszkolu odbędzie się

remineralizacja.

______________________________________________________________________________

Od 01.10.2020r Samorządowe Przedszkole nr 3 im. W. Chotomskiej w Szubinie czynnie włączyło się w akcje pomagania małej Celince- zbieranie plastikowych nakrętek, z których dochód został przeznaczony na leczenie Celinki, chorej na SMA. Mieszkańcy Szubina i okolic wielokrotnie napełniali wystawione przed przedszkolem czerwone, metalowe serducho. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać ponad 550 kg plastikowych nakrętek. Dziękujemy Wam Kochani za to.
Akcję pomocy zakończyliśmy w maju 2021r.

Naszą obecną podopieczną, dla której zbieramy plastikowe nakrętki jest Lenka Marczak. Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację  małej, walecznej księżniczki.

Materiał: Wanda Zygmunt- Król, zespół ds. profilaktyki

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE OD 17.05.2021r. (PONIEDZIAŁEK)

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol główny na parterze – szatnia), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi
lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).


W trosce o wspólne bezpieczeństwo w szatni może przebywać max. 3 rodziców.

Wyjście z placówki przez ogród przedszkola do godz. 15.15.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie w/w wytycznych.

______________________________________________________________________________

Drzwi otwarte

nowy rok szkolny 2021/2022

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

______________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice zapraszamy do

Rejonowej Biblioteki

Publicznej w Szubinie

______________________________________________________________________________

DYŻURY SPECJALISTÓW

Specjalistadatagodzina
Rehabilitant17.05.2021r.15.00-16.00
Logopeda18.05.2021r.15.00-16.00
Psycholog19.05.2021r.15.00-16.00
Terapeuta Integracji Sensorycznej20.05.2021r.15.00-16.00

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Grupa Motylki

20 .05.2021r (czwartek) w sali nr 18 o godz.16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami w formie stacjonarnej, na które serdecznie zapraszamy rodziców.

Tematyka spotkania:

 • zapoznanie z wynikami obserwacji końcowej  dziecka
 • organizacja dnia Mamy i Taty
 • organizacja Dnia Dziecka
 • zakończenie roku szkolnego
 • inne sprawy organizacyjne grupy

Grupa Wróbelki

Dnia 19.05.2021 (środa ) godzina 16.00 w sali nr 1 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Omówione zostaną wyniki obserwacji końcowej, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego.

Grupa Stokrotki

20.05.2021r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali nr 1 odbędzie się zebranie z rodzicami.
Omówione zostaną wyniki obserwacji końcowej Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego i inne

Zapraszamy

Grupa Biedronki

17.05.2021r. (poniedziałek) o godz. 16.30
w sali nr 1 odbędzie się zebranie z rodzicami w formie stacjonarnej. 
Na zebraniu omówimy między innymi – wyniki obserwacji końcowej, uroczystość Dnia Mamy i Taty, Dzień Dziecka oraz inne bardzo ważne kwestie.
Bliżej wskazanego terminu poinformujemy, czy zebranie odbędzie się z podziałem na grupy, czy będzie możliwe przeprowadzenie zebrania dla wszystkich rodziców jednocześnie.

Grupa Muchomorki

18. 05. 2021r. (wtorek) w sali nr 2 odbędzie się
Zebranie z rodzicami w celu omówienia obserwacji końcowej dziecka.
Zebranie przeprowadzone będzie w odstępach czasowych w czterech grupach po pięć osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Wychowawca grupy powiadomi każdego rodzica o godzinie spotkania.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Wręczenie dyplomów i upominków dzieci biorących udział w konkursie konstrukcyjnym „Wielkanocne Mega Jajo”

______________________________________________________________________________

Pracowity początek wiosny w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie…

Chociaż pogoda nie zachęca, przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 3 i tak czują wiosenną radość w powietrzu. Początek wiosny sprzyjał artystycznym zapędom, więc dzieci przywitały nową porę roku w barwny sposób. Najpierw powstał ogromny portret Pani Wiosny, który był wspólnym dziełem wszystkich przedszkolnych grup, a następnie świętowaliśmy Tydzień Kolorów.

czytaj więcej…

______________________________________________________________________________

RODZICU

Informujemy,że od 19 kwietnia 2021r.

zostaje przywrócona stacjonarna

działalność przedszkola

czytaj więcej

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

RODZICU


Informujemy, że dotychczasowe


obostrzenia zostały przedłużone do


dnia 18 kwietnia 2021r.

______________________________________________________________________________

Zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

12-16.04.2021r. potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Potwierdzenie można złożyć osobiście, przez przesłanie

zeskanowanego dokumentu na adres

przedszkola: sekretariat@przedszkole3.szubin.pl

lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównych

drzwiach do przedszkola.

_______________________________________________________________

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzimy co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Na wybór patrona tego dnia miał wpływ fakt, że napisane przez niego baśnie znane są na całym świecie. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci warto wspomnieć o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, która  ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim pociechom.

RODZICU!

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne unkcjonowanie przedszkola. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy moodle, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.
Dyrektor przedszkola organizuje zajęcia w przedszkolu na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych środkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Grupa Muchomorki
Konkurs na Eko Marzannę

______________________________________________________________________________

19 marca przedszkolaki powitały wiosnę. Grupy dostały wiele zadań do wykonania: zagadki, tor przeszkód, zabawy przy muzyce i inne. Na koniec każda grupa pokolorowała fragmenty ilustracji „Wiosna”, które złączone w całość są odpowiedzią na list od Bociana Długonogiego.

Opracowała Marlena Sikora

Dzień kolorowej skarpetki

22.03.2021r. (poniedziałek)

Fotorelacja

______________________________________________________________________________

Drzwi otwarte nowy rok szkolny 2021/2022 – PREZENTACJA

______________________________________________________________________________

1.03.2021r.-26.03.2021r.


składanie wniosków o przyjęcie


dziecka do przedszkola na


nowy rok szkolny 2021/2022 

Rodzicu!!!

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i ograniczoną

możliwością wstępu do placówki, aby złożyć poprawny wniosek należy

poprosić pracownika sekretariatu celem skorygowania ewentualnych

błędów lub uzupełniania braków we wniosku.

______________________________________________________________________________

W przedszkolu

nadal trwa akcja

„Grosze zbieramy

chorej Celince

pomagamy „.

Kolejna kwota 562,50 zł wpłacona. Łącznie zebraliśmy już 866 zł.

Dziękujemy za wsparcie akcji i mamy nadzieję, że kwota będzie dużo wyższa.

Akcja trwa do końca marca.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Drodzy rodzice

W dniach 26-29.01.2021r. istnieje możliwość spotkania ze specjalistami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie:

 • logopedii
 • rehabilitacji ruchowej
 • terapii SI
 • psychologii
 • kompetencji emocjonalno-społecznych
 • zajęć rozwijających uzdolnienia (koła zaiteresowań)

Na spotkaniu omówione zostaną efekty pracy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021.

W celu ustalenia godziny i formy spotkania (stacjonarna lub przez platformę Moodle-jitsi) prosimy o kontakt telefoniczy lub e-mail z wychowawcą lub specjalistą.

______________________________________________________________________________

Informacje z podjętych działań w grupach zostaną

umieszczone na platformie Moodle.

______________________________________________________________________________

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szubinie

Materiały informacyjne dot. „Bezpiecznych ferii” udostępnione przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nakle nad Not.

Informacje dla rodziców

Prezentacja

Zadania dla dzieci
______________________________________________________________________________

Owsica u dziecka

materiały: http://www.vitamedis.pl/242/choroby-pasozytnicze-u-dzieci-owsica/

_______________________________________________________________________

Dnia 10.12.2020r. (czwartek) w przedszkolu będzie przeprowadzona

remineralizacja zębów. Zabiegowi zostaną poddane dzieci,

które dostarczyły do przedszkola stosowną zgodę.
__________________________________________________

Drodzy Rodzice

Informujemy, że opłaty za wyżywienie oraz pobyt

dziecka w przedszkolu w miesiącu grudniu 2020r.

będą uiszczane dwukrotnie:

do 10 grudnia za miesiąc listopad 2020r.

do 20 grudnia za miesiąc grudzień 2020r.

W zw. z powyższym prosimy do dnia 11.12.2020r.

uzgodnić telefonicznnie lub e-mailowo  z

sekretariatem przedszkola obecność dziecka w

miesiącu grudniu.

______________________________________________________________

Szanowni Rodzice

Od 30.11.2020 przedszkole pracuje stacjonarnie.

____________________________________________________________________

Informacja dla rodziców

W trosce o zdrowie jamy ustnej Państwa dzieci. Prosimy o

dostarczenie do dnia 20 listopada 2020r.

zgody na fluoryzację, remineralizację.

Wypełnione zgody prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej

znajdującej się przy wejściu do przedszkola.

_____________________________________________________________________________

Rodzicu Ważna informacja! 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że zmianie ulega sposób przyprowadzania i odbierania dzieci do i z przedszkola.

Od poniedziałku 9.11.2020r. rodzice nie mogą wchodzić do przedszkola.

Rodzice przyprowadzają dziecko do głównego wejścia, odbijając jego kartę wstępu. Pracownik dyżurujący, zaopiekuje się dzieckiem i bezpiecznie doprowadzi je do swojej grupy. Odbiór dziecka następuje w ten sam sposób.

Prosimy i dziękujemy za wyrozumiałość.

INFORMACJA dot. dojazdów od dnia 9.11.2020r.

Dzieci dojeżdżające będą dowożone BUSEM według następującego rozkładu:

7.00– wyjazd z Szubina

7.10 – Kornelin (odwóz godz. 13.30)

7.20 – Smolniki (odwóz godz. 13.30)

7.35 – Łachowo (odwóz godz. 14.00)

7.50 – Godzimierz (odwóz godz. 14.00)

Rada Rodziców w związku z planowanymi

przedsięwzięciami prosi o dokonywanie

wpłat na konto rady rodziców.

Kontrowersje wokół smoczka: pomaga czy szkodzi?

Na temat smoczka krąży wiele opowieści. Każdy rodzic zdaje się wiedzieć, co jest najlepsze dla jego dziecka. Jak ze smoczkiem jest w rzeczywistości?

W głównej mierze smoczek pomaga zaspokoić odruch ssania nieodżywczego, który wynika z fizjologii każdego niemowlaka. Trudno jednak nie zwrócić uwagi na konsekwencje, które wiążą się z jego nieodpowiednim użytkowaniem. Co do nich zaliczamy?

czytaj więcej…

„PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WANDY CHOTOMSKIEJ”

         Jak co roku październik jest w przedszkolu miesiącem, w którym motywem przewodnim jest literatura patronki placówki -Wandy Chotomskiej.
         W związku z reżimem sanitarnym, który uniemożliwia spotkania całej społeczności przedszkolnej w jednym miejscu, w poszczególnych grupach odbyły się konkursy recytatorskie „Wanda Chotomska – dzieciom”.
         W każdej grupie została wyłoniona jedna osoba, która zajęła pierwsze miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody niespodzianki. Dzieciom serdecznie gratulujemy opanowania treści nie łatwych wierszy oraz odwagi występu przed koleżankami i kolegami.

Pierwsze miejsca w poszczególnych grupach zajęli
Mikołaj Habera – „Biedronki”
Filip Pająk – „Muchomorki”
Amelia Lubiatowska – „Wróbelki”
Nikola Olszewska – „Motylki”
Maja Makowiecka – „Stokrotki”

Organizatorkami konkursu były Eliza Ewert i Marlena Sikora.

We wrześniu 2020r. ogłosiliśmy przedszkolną zbiórkę

kasztanów, której celem było wykazywanie przez dzieci

inicjatywy w działaniu, podejmowanie działań

charytatywnych oraz przystąpienia do akcji „Kasztany dla Celinki”.

Dnia 26 października 2020r. zakończyliśmy zbiórkę kasztanów.

Łącznie zebrano 919 kg, czyli 460 zł. zasili konto Celinki 🙂

Dziękujemy za zaangażowanie i podjęcie wyzwania.

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście

kształtowania się integracji sensorycznej

czytaj więcej…

W związku z aktualnymi zaleceniami zw. z COVID zostają

odwołane stacjonarne zebrania z rodzicami. O terminach

zdalnych spotkań nauczyciele poinformują rodziców na

platformie Moodle.

Dnia 16.10.2020r. od godz. 9.30 w przedszkolu

przeprowadzona zostanie sesja zdjęciowa.

Zdjęcia wykonywane są na własną odpowiedzialność


firmy fotograficznej.

______________________________________________________________________________

Poradnik dla rodzica
Wszawica – jak zapobiegać i uniknąć zarażenia

7.09.2020r. (poniedziałek) grupa Biedronki godz. 16.30

8.09.2020r. (wtorek) grupa Wróbelki godz. 16.30

9.09.2020r. (środa) grupa Stoktotki godz. 16.30

10.09.2020r. (czwartek) grupa Motylki godz. 16.30

14.09.2020r. (poniedziałek) grupa Muchomorki godz. 16.30
____________________________________________________

KILKA SŁÓW O DOBREJ ADAPTACJI… 

Pierwsze przekroczenie progu przedszkola to czas ogromnych zmian. Dziecko musi przystosować się do nowych warunków otoczenia, poznać nową organizację dnia, zaakceptować inną niż do tej pory pozycję społeczną (wszak do tej pory było w centrum uwagi rodziny, a teraz będzie przebywać w licznej grupie rówieśniczej). Nie sposób też zapomnieć o najważniejszym – pobyt w przedszkolu nierozerwalnie łączy się z rozstaniem z rodzicami.
To duże wyzwanie, zarówno dla maluszka, który nigdy wcześniej nie uczęszczał do żadnej placówki, jak i starszego przedszkolaka, który wraca po dłuższej nieobecności lub zmienia przedszkole. Choć brzmi strasznie, jest to bardzo ważny element rozwoju.

czytaj więcej…

Drodzy Rodzice

W związku z zaistniałą sytuację (zw. z koronawirusem) dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie przedstawia organizację pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

czytaj więcej…

________________________________________

________________________________________

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – cz.2 (w świecie elektronicznym)

Żyjemy w czasach ogromnego postępu technologiczno-informacyjnego. Komputer, tablet czy telefon, a dzięki nim także szybki dostęp do Internetu to dla wielu z nas codzienność i coraz trudniej wyobrazić nam sobie funkcjonowanie bez nich. Czas pandemii jeszcze bardziej utwierdził nas w przekonaniu o konieczności ich posiadania. Niezaprzeczalnie są dużym ułatwieniem w wielu dziedzinach życia i niosą za sobą liczne korzyści, m.in. dając dostęp do olbrzymich zasobów informacji, czy ułatwiając szybkie komunikowanie się z innymi ludźmi.  Korzystamy z nich nie tylko my, ale także coraz częściej nasze dzieci. Przed postępem oczywiście nie uciekniemy i korzystajmy z jego dobrodziejstw, ale róbmy to rozsądnie i uczmy tego również nasze pociechy. Pamiętajmy, że technologia to nie tylko możliwości, ale też wiele zagrożeń, szczególnie dla rozwijających się i ciekawych świata przedszkolaków.

czytaj więcej…

Święto Wolnych Książek 16.06.2020 

Od 16 lat, zawsze w 3 tygodniu czerwca, sympatycy idei bookcrossingu – uwalniania książek i dzielenia się z innymi, spotykali się by realizować obchody Święta Wolnych Książek. Niestety, w tym roku nie pozwala na to sytuacja epidemiczna. Nie będzie nam dane uczestniczyć w licznych happeningach, festynach, nie będziemy mogli obdarowywać książkami naszych przyjaciół, znajomych, nieznajomych. Półki bookcrossingowe, biblioteczki plenerowe będą osamotnione, puste bez książek, Alejki Książek Uwolnionych nie zaistnieją.

Czytaj więcej…

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – cz.1 (w świecie rzeczywistym)

Świat niesie ze sobą różne zagrożenia, na które w szczególnym stopniu narażone są dzieci. Niebezpieczeństw jest naprawdę wiele, z niektórych nawet my – dorośli – nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego nie powinno dziwić, że maluchy, które w porównaniu do nas mają niewielkie doświadczenie życiowe i nie zawsze wiedzą jak należy się zachować w różnych sytuacjach, tym bardziej mają trudności z dostrzeganiem zagrożenia. 

czytaj więcej…

Temat kompleksowy: Wakacje bezpieczne dla mnie i innych. 

1 Tydzień – ,,Niby tacy sami, a jednak inni”
2 Tydzień – ,, Wakacyjne podróże”
3 Tydzień -,,Pożegnania nadszedł czas”
4 Tydzień – ,,Zabawki ekologiczne”

 Cel kompleksowy : wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Dziecko:           

Obszar społeczny: respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby.

Obszar emocjonalny: dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

Obszar poznawczy: obserwuje zmiany zachodzące latemw wybranych środowiskach:w lesie, w parku, w ogrodzie 
nazywa dojrzewające latem owoce i określa ich znaczenie w diecie człowieka                                                                                                                          wyjaśnia znaczenie pobytu i zabaw na świeżym powietrzu wraz z przyswajaniem odpowiedzialnych zasad bezpieczeństwa  
– poznaje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: nie oddala się od rodziców w miejscu publicznym, bawienia się w miejscach niedozwolonych, rozmawiania z obcymi ludźmi, zbliżania się do nieznanych zwierząt, jedzenia nieznanych roślin, przestrzegania podstawowych zasad higieny
– nazywa, poznaje i szanuje ludzi różnych ras, ich odrębności narodowe i etniczne
 – podejmuje swobodne rozmowy na różne tematy, uzasadnia i argumentuje swoje stanowisko                                                                            
 – dzieli się informacjami na temat ulubionych książek
– tworzy kompozycje z różnych materiałów i tworzyw 
– swobodnie tworzy układy taneczne do znanych piosenek
– uczestniczy w grach z elementami przeliczania         

Obszar fizyczny: uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.

______________________________________________________________________________

Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021
21-22.05.2020r. potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Potwierdzenie można złożyć przez przesłanie zeskanowanego dokumentu
na adres przedszkola: sekretariat@przedszkole3.szubin.pl
lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównych drzwiach do przedszkola.

CZAS NA POWRÓT…

Powoli przygotowujemy się na powrót do przedszkola. Kilkutygodniowa przerwa skutecznie wybiła nas ze standardowego rytmu i zmusiła do wypracowania zupełnie nowych rozwiązań. Niektóre dzieci mogą już nawet nie pamiętać jak wyglądało życie przed tak długą nieobecnością w placówce. Pamiętajmy, że chociaż wracamy, pewne rzeczy będą wyglądać nieco inaczej. Niektóre zasady ulegną zmianie i zostanie wprowadzonych wiele nowych. Dlatego nawet wprawione przedszkolaki mogą mieć pewne trudności z powrotem. Spróbujmy więc przygotować je na ponowne pojawienie się w przedszkolu, aby zarówno dzieciom, jak i sobie, zaoszczędzić stresu.

czytaj dalej…

POZWÓLMY DZIECIOM NA SAMODZIELNOŚĆ

Dążenie do samodzielności jest potrzebą rozwojową każdego dziecka. Zdobywanie doświadczeń i rozwijanie własnych możliwości poprzez samodzielne podejmowanie decyzji i działania, pozwala maluchowi stać się w przyszłości człowiekiem, który nie będzie bał się decydować o sobie i dążyć do samorealizacji. Otoczenie dziecka, odgrywa tu niezwykle ważna rolę, zatem starajmy się dążyć do tego, aby tę samodzielność rozwijać, zamiast ograniczać czy tłumić.

czytaj więcej…

Drodzy rodzice
Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą

Wnioski można składać elektronicznie wysyłając na adres sekretariat@przedszkole3.szubin.pl
lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównym wejściu do przedszkola.
______________________________________________________________________________

W dniu dzisiejszym tj. 30.04.2020 roku dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie prosi o informacje telefoniczne w godzinach 9-14 lub e mailowe, którzy Rodzice deklarują chęć posłania dzieci do przedszkola od 6 maja 2020 roku.

WAŻNE: ostateczna decyzja otwarcia przedszkola należy do organu prowadzącego

Nie da się ukryć, że dzieci są małymi badaczami. Niemalże od samego początku eksplorują świat, zbierają informacje, obserwują relacje przyczynowo-skutkowe, testują (w tym także rodziców). Nieustannie poszukują własnej drogi i sposobów jej pokonywania. My nie pokonamy tej drogi za dziecko, jednak możemy pomóc, wskazując tę właściwą. Drogowskazami, które ułatwią dziecku utrzymanie właściwego kursu są z pewnością jasno określone zasady. Dlaczego? Ponieważ zasady m.in.:
– porządkują świat i określają reguły, które nim rządzą,

czytaj więcej…

Poczucie własnej wartości lub też poczucie, że jest się wartościowym człowiekiem, pomaga radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez życie. Ludzie świadomi własnej wartości zdają sobie sprawę ze swojej niepowtarzalności i wyjątkowości. Wierzą, że mają wiele do zaoferowania. Znają swoje mocne i słabe strony. Ufają własnym umiejętnościom, lubią i akceptują siebie. Świadomość własnej wartości daje nam poczucie, że zasługujemy na miłość i szczęście, mamy prawo do realizacji własnych pragnień i czerpania satysfakcji z efektów własnych działań. Bez niej trudno się rozwijać, budować prawidłowe relacje z innymi, podejmować wyzwania, z odwagą osiągać cele i czuć, że mamy wpływ…

czytaj więcej…

Scenariusz  zajęcia z profilaktyki zdrowotnej

Temat: „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

Data realizacji: kwiecień 2020r.

Czytaj więcej…

SPOSOBY NA ZACHĘCENIE DZIECI DO ROZMOWY O SWOICH EMOCJACH

Już od kilku tygodni poddajemy się społecznej kwarantannie i ograniczeniom z niej wynikającym. Nuży nas tak długie siedzenie w domu, a praca zdalna paradoksalnie może być dużo bardziej męcząca niż tradycyjna praca stacjonarna. Jest nam trudno i przeżywamy szeroki wachlarz emocji. Jednak jako dorośli wypracowaliśmy pewne sposoby radzenia sobie z nimi. A nasze pociechy? Podobnie jak my są oddzielone od swoich kolegów i regularnych zajęć. Niestety one nie potrafią zarządzać swoimi uczuciami, a ich emocjonalność nie przypomina emocjonalności osoby dorosłej. Dojrzałość emocjonalna przedszkolaka dopiero się kształtuje, a bieżąca sytuacja może wywołać zupełnie inne reakcje od dotychczas nam znanych.

Czytaj więcej…

Zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
15-17.04.2020r. potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Potwierdzenie można złożyć przez przesłanie zeskanowanego dokumentu
na adres przedszkola: sekretariat@przedszkole3.szubin.pl
lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównych drzwiach do przedszkola.

Przedszkolny Konkurs Plastyczny
„Kolorowa skarpetka – symbol tolerancji i zrozumienia’’.

Rozstrzygnięcie konkursu

CZAS NA WYCISZENIE…

Z dnia na dzień nasze życie uległo wielkiej zmianie. Sytuacja, w której się znaleźliśmy coraz bardziej daje się we znaki zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Wiele wskazuje na to, że ta społeczna izolacja potrwa jeszcze przez jakiś czas. Nie da się ukryć, że takie ograniczenie swobody zawsze wiąże się z dużym dyskomfortem. Jedni się martwią, innych ogarnia niepewność, być może zaczyna pojawiać się lęk. To naturalne. Jednak dzięki temu działamy ostrożniej i zachowujemy czujność. To ważne, szczególnie teraz. I chociaż nie mieliśmy szansy, aby przygotować się do bieżących okoliczności, istnieją sposoby, aby łatwiej przetrwać ten czas. Przede wszystkim kierujmy się racjonalnymi przesłankami i nie zamartwiajmy się na zapas. A zamiast intensywnie myśleć o tym, co może się stać, pomyślmy o tym, co może nam dać okres kwarantanny i potraktujmy go jako szansę.

Czytaj więcej…

W związku z nowymi obostrzeniami od 1.04.20

przedszkole przestaje pełnić dyżur.

Wszelkie informacje będą umieszczane na

stronie przedszkola a sprawy załatwiane

elektronicznie.

Kontakt:sekretariat@przedszkole3.szubin.pl

Godziny zdalnej pracy przedszkola:

poniedziałek, wtorek – 10.00 – 15.00

środa, czwartek, piątek – 8.00 – 13.00


Przedszkolny Konkurs Plastyczny  „Kolorowa skarpetka – symbol tolerancji i zrozumienia’’.

Temat prac jest dość obszerny i pozostawia ogromne możliwości twórcze. Motywem przewodnim konkursu są osoby z zespołem Downa, ich radości i miłości, a także ich smutki i troski, ich zabawy, psoty, harce. Możecie namalować integrację osób z zespołem Downa ze środowiskiem, w którym mieszkają; wyraz Waszej tolerancji i zrozumienia. Codzienną rehabilitację, niepasujący chromosom lub kolorową skarpetkę, która jest symbolem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Zachęcamy wszystkie dzieci, grupy przedszkolne, szkolne, instytucje i całe rodziny do wzięcia w dłonie kredek, pasteli, pisaków, farb i innych materiałów, za pomocą których stworzycie wspaniałe dzieła!

Cele konkursu:

– uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z zespołem Downa
– zachęcenie do plastycznych wypowiedzi na temat integracji
– rozumienie znaczenia pojęcia tolerancja wobec innych ludzi
– kształtowanie wrażliwości, empatii oraz czynnej postawy niesienia pomocy innym na miarę swoich możliwości
– rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i twórczej inwencji

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, technika własna i inne). Każdy uczestnik może samodzielnie wykonać jedną pracę plastyczną w formacie A4, zgodną z tematem konkursu, odpowiednim dla swojego wieku, poziomem zrozumienia zagadnienia i umiejętnościami plastycznymi. Prace będą oceniane przez Jury, które będzie brało pod uwagę samodzielność wykonania pracy, estetykę, pomysł i wykonanie. Pamiętajcie, że tworząc Wasze prace ważne są emocje, niesamowite pomysły, wzruszające interpretacje i szczerość bijąca z Waszych dzieł!

Na Wasze prace czekamy do 1 kwietnia. Prace można przesyłać drogą mailowa na adres lubawydorota@gmail.com. Prosimy o zdjęcie lub skan pracy. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 kwietnia. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej przedszkola przedszkole3.szubin.pl. Wręczenie nagród odbędzie się po powrocie do przedszkola.

Organizator: Eliza Ewert, Dorota Lubawy, Beata Elwertowska

______________________________________________________________________________

Materiały edukacyjne do zdalnego nauczania 25-27.03.2020r.

______________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice,
W związku z nowymi regulacjami i wprowadzeniem zdalnego nauczania od 25.03 do 10.04.2020 roku dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie informuje, że w ramach zdalnego nauczania na stronie przedszkola w każdy poniedziałek od godz. 10.00 będą dostępne materiały edukacyjne bądź linki stron oraz możliwe sposoby i formy ich realizacji przez dziecko w domu.
Zostały utworzone maile grupowe (wrobelki.przedszkole3@wp.pl, biedronki.sp3@o2.pl, ps3.stokrotki@op.pl, motylki-321@wp.pl, muchomorki.szubin@op.pl) dzięki, którym otrzymają Państwo propozycje zabaw i ćwiczeń w ramach stymulacji ogólnorozwojowej oraz innych działań nauczycieli. Chętni rodzice mogą dołączyć do grupy wysyłając zdjęcia ze wspólnych zabaw, ćwiczeń, gier.
Poniżej zostały 
zamieszczone linki, gdzie możecie Państwo znaleźć kreatywne sposoby na zabawy z dzieckiem w domu.

Propozycje ciekawych stron www:

moje dzieci kreatywnie
pani monia przedszkolne inspiracje
edukacja-scenariusze
zdrowo i sportowo
szalone liczby
mac karty pracy
e-podręczniki
dzieci uczą rodziców w domu
cała polska czyta dzieciom
Internetowe pasmo edukacyjne 9.00-13.00 vod.tvp.pl

______________________________________________________________________________

W związku z wprowadzeniem ograniczeń

bezpośredniego kontaktu do niezbędnego

minimum proszę załatwiać sprawy

telefonicznie (52) 384 24 26

lub elektronicznie

sekretariat@przedszkole3.szubin.pl

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola

proszę składać w formie elektronicznej

a w wyjątkowych sytuacjachw czasie pełnionego

dyżuru przedszkola tj. w godz. 9.00-14.00

Dyrektor Lidia Zielińska

______________________________________________________________________________

Więcej informacji…

______________________________________________________________________________

!!! WAŻNE !!!

______________________________________________________________________________


DOKUMENTY DO POBRANIA

______________________________________________________________________________

Czytaj więcej…

______________________________________________________________________________

Fotorelacja…

______________________________________________________________________________

Wyróżnienie dla Marcela Paszkieta za udział w konkursie „Na najpiękniejszą ozdobę choinkową”

Laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego

______________________________________________________________________________

Podsumowanie konkursu „Zbiórki kasztanów”

W wrześniu 2019 r. ogłoszony został konkurs zbiórki kasztanów. Celem było wykazywanie przez dzieci inicjatywy w działaniu, chęci podejmowania działań zbiorowych. Do udziału zaproszeni zostali rodzice.

Dnia 26 października 2019 roku zakończono zbiórkę kasztanów.

W konkursie wzięło udział 22 dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Łącznie zebrano 340 kg kasztanów. Wyłoniono troje zwycięzców: I miejsce- Bartosz Lewandowski grupa „Stokrotki” – 66,2 kg; II miejsce- Lena Dominiak grupa „Stokrotki”- 38 kg; III miejsce- Maja Makowiecka  grupa „Stokrotki”- 36 kg. Zostały także wręczone dwa wyróżnienia. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 12 listopada 2019r. Prelekcję wygłosiła pani A. Bzdzion- farmaceuta nt. wykorzystania kasztanów w przemyśle farmaceutycznym. Nagrody w konkursie zostały zasponsorowane przez jednego z rodziców z grupy „Biedronki”

______________________________________________________________________________

24.10.2019r.

I. 16.00 – spotkanie nt. Jesteś rodzicem – bądź odpowiedzialny – prowadzenie Robert Lubrant
II. 16.30 – zebranie ogólne w grupach omówienie wyników obserwacji wstępnej
III. 15.00-16.00 – możliwość spotkania ze specjalistami

Eliza Ewert – neurologopeda – czwartek godz. 15.00,
Patrycja Gaszkowska-Grzeszczak – Psycholog – piątek godz. 15.00
Dorota Lubawy – rehabilitant ruchowy – wtorek 15.00
Justyna Kurkiewicz – terapeuta integracji sensorycznej – piątek godz. 15.00

______________________________________________________________________________

Dnia 22 października odbędzie się uroczystość
z okazji 20-lecia Integracji w przedszkolu

Przebieg uroczystości:
– godz. 10.00 część oficjalna w Muzeum Ziemi Szubińskiej,
– godz. 13.00 część animacyjna na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, naktórą serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi.

Prośba o obuwie na zmianę.

Wyjątkowo w tym dniu prosimy, w miarę możliwości, o odbiór dzieci po zabawach animacyjnych.

http://przedszkole3.szubin.pl/hipoterapia/

!!! UWAGA RODZICE !!!
DNIA 5 WRZEŚNIA 2019R. O GODZ. 16.30 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Nasze Przedszkolaki – „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
– poznają i wiedzą, że od najmłodszych lat należy dbać o środowisko naturalner i uczyć się szacunku do przyrody,
– poznają i wiedzą, że dobre nawyki w zakresie odżywiania oraz aktywne spędzanie czasu i ruch sa podstawą dobrego samopoczucia.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci przyjęte do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020 dnia 24 czerwca 2019r. o godz. 9.30 na spotkanie z dyrektorem .

______________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z rekomendacją ZNP oraz FZZ nauczyciele kontynuują protest do końca roku szkolnego poprzez zawieszenie działań wykraczających poza ich obowiązkowe zadania:

Oznacza to odwołanie :

 • Zajęć dodatkowych koła integracji sensorycznej W świecie zmysłów, kola z technologii informacyjnej,
 • Tygodnia Teatralnego,
 • Obchodów Międzynarodowego Dnia Uwalniania Książki,
 • Udziału i organizacji festynu( na rynku szubińskim organizowanym przez Gminę Szubin)  oraz pikniku strażackim,
 • Uroczystości grupowych,
 • Udziału i organizacji konkursów,
 • Pożegnania pięciolatków,
 • Organizacji I pomocy przedmedycznej ( w tym z udziałem Ratownika Medycznego),
 • Zawieszenia funkcjonowania stron grupowych,
 • Zajęć adaptacyjnych

Dnia 24.05.2019r. (piątek) godz. 16.30 odbędzie się w grupach zebranie z rodzicami nt.:

– omówienie wyników obserwacji końcowej,
– przekazanie informacji o ocenie efektywności,
– przekazanie informacji nt. gotowości szkolnej.
Tego dnia będzię również możliwość rozmowy ze specjalistami: logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Serdecznie zapraszamy

______________________________________________________________________________

W związku z zawieszeniem strajku od soboty 27 kwietnia, dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie informuje, że od dnia 29 kwietnia przedszkole będzie realizowało zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i będzie funkcjonowało jak przed strajkiem.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim Rodzicom za wyrozumiałość, wsparcie oraz życzliwość w tym trudnym dla nas czasie, a także za zapewnienie opieki dzieciom w czasie strajku.

______________________________________________________________________________

Terminarz rekrutacji uzupełniającej

 • 01.04 – 24.05.2019r. – składanie wniosku o przyjęcia  dziecka do przedszkola,
 • 24.05.2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych.
 • 27-29.05.2019r. – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 30.05.2019r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • 31.05.2019r. – dyrektor przedszkola/szkoły powiadomienia pisemnie rodziców o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

______________________________________________________________________________

16-19.04.2019r. potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia kandydata na nowy rok szkolny 2019/2020 w postaci pisemnego oświadczenia

______________________________________________________________________________

INFORMACJA DLA RODZICÓW
_________________________________________

Drodzy Rodzice

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania odbędzie się akcja strajkowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszego przedszkola.

Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.

Informacja o zakończonej akcji strajkowej zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej przedszkola.

Jednocześnie informuje, że rodzicom dzieci do lat 8 (ZAS-36) uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1632).

______________________________________________________________________________

Światowy Dzień Autyzmu – 2 kwietnia


_________________________________________________________________________________________________

Muchomorki, Stokrotki, Motylki–Festiwal Opla w Szubińskim Domu Kultury

______________________________________________________________________________

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie ul. Tysiąclecia 1

Przyjmuje dzieci i młodzież do 18 roku życia w ramach umowy z NFZ .

Lekarz stomatolog Beata Biedroń tel. kontaktowy 608-473-650

Zakres wykonywanych zabiegów:
– przeglądy jamy ustnej, wizyty adaptacyjne dla najmłodszych pacjentów,
– leczenie próchnicy zębów mlecznych oraz stałych (wyłącznie materiałami światłoutwardzalnymi – białymi)
– profilaktyka (lakowanie, fluoryzacja),
– leczenie kanałowe.

______________________________________________________________________________

Biedronki i Wróbelki – wycieczka do Zagrody Pałuckiej w Gąsawie

______________________________________________________________________________

Przedszkolaki w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszcz

______________________________________________________________________________

,,ŚWIAT TECHNOLOGII OCZAMI DZIECKA”

Konkurs przeznaczony jest dla  dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz ich rodziców.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

______________________________________________________________________________

Zabawy logopedyczne z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

______________________________________________________________________________

Rozdanie nagród w konkursie „Bezpieczne zabawy zimowe”

______________________________________________________________________________


11.03.2019r. DRZWI OTWARTE

9.30 – 9.45 – spotkanie z dyrektorem

9.45 – 10.30 – występy dzieci

10.30 – 11.00 – NOWOŚĆ – prezentacje zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt

11.00 – 11.45 – zabawy integracyjne w grupach

Terminarz rekrutacji do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020

 • 19.02 – 01.03. 2019 roku –   składanie przez rodziców deklaracji na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu czy oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 • 04.03 – 29.03. 2019 roku – składanie wniosku o przyjęcia  dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej po raz pierwszy lub zmieniającego przedszkole.
 • 15.04.2019 roku – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych.
 • 16.04 – 19.04 2019 roku – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 26.04.2019 roku – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • do 30.04 2019 roku – dyrektor przedszkola/szkoły powiadomienia pisemnie rodziców o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.