Drodzy Rodzice!

Zgodnie z rekomendacją ZNP oraz FZZ nauczyciele kontynuują protest do końca roku szkolnego poprzez zawieszenie działań wykraczających poza ich obowiązkowe zadania:

Oznacza to odwołanie:

  • Zajęć dodatkowych koła integracji sensorycznej W świecie zmysłów, kola z technologii informacyjnej,
  • Tygodnia Teatralnego,
  • Obchodów Międzynarodowego Dnia Uwalniania Książki,
  • Udziału i organizacji festynu( na rynku szubińskim organizowanym przez Gminę Szubin)  oraz pikniku strażackim,
  • Uroczystości grupowych,
  • Udziału i organizacji konkursów,
  • Pożegnania pięciolatków,
  • Organizacji I pomocy przedmedycznej ( w tym z udziałem Ratownika Medycznego),
  • Zawieszenia funkcjonowania stron grupowych,
  • Zajęć adaptacyjnych