Chwalimy się :)

Z dumą informujemy, że Samorządowe Przedszkole nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie otrzymało wsparcie finansowe w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 w roku 2022.

Kwota wsparcia wynosi 3 000,00 zł. wraz z wkładem własnym to kwota 3 750,00 zł. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone głównie na zakup książek do biblioteki przedszkolnej ale również na realizację działań promujących czytelnictwo m.in. półki bookcrossingowej działającej wg zasady „weź, przeczytaj, oddaj” czy organizowanie konkursów dla dzieci m.in.: recytatorski pn. „Wanda Chotomska dzieciom”, organizowanym cyklicznie od 2016r. pod hasłem „Październik miesiącem Wandy Chotomskiej”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i edagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Dyrektor Lidia Zielińska